Home O nama Organizacija Dokumenta Kalendar Adresar Kontakt
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5
Galerija
Trenerska organizacija
Sudije
Asocijacija atletskih veterana
Rekordi
Medalje sa inotakmicenja
Najbolji
Discipline
IAAF world records
Crnogorska atletika u 2010
Kriterijumi za takmicenja
Norme za OI London 2011
Bodovne tablice IAAFa
Antidop
Oprema
Odluke
Formulari
Linkovi
Raspisi
Norme
Cascading Menu Javascript by Vista-Buttons.com v5.5

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt


SPONZOR ASCG

PARTNER - SPONZOR

 

ASCG na Facebook-u


Važna dokumenta ASCG

Rjesenje Ministarstva sporta i mladih CG o uskladjenosti rada ASCG sa zakonom o sportu
Rješenje 2 Ministarstva sporta i mladin CG
Kodeks etickog ponasanja u ASCG
Kodeks etickog ponasanja atletskih sudija u ASCG
Statut ASCG
Poslovnik o radu Skupstine ASCG
Odluka o konstituisanju organa i tijela
Pravilnik o reprezentaciji, trenerima i nastupima na medjunarodnim takmicenjima, realizaciji priprema u Savezu, dodjeli stipendija, pomoci klubovima i nacinu istupanja u medijima za atleticare Saveza
Odluka o izboru Komisije za dodjelu stipendija u ASCG i načinu realizacije Planova i programa najboljih atletičara Saveza
Poslovnik o radu UO ASCG
Pravila i propozicije za takmicenje u ASCG
Pravilnik o prelasku atleticara iz kluba u klub
Odluka o visini obestecenja
Pravilnik o registraciji i preregistraciji atleticara
Pristupnica za registraciju atleticara
Ispisnica
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti u ASCG
Pravilnik o proglasenju najboljih u ASCG
Zapisnik sa takmicenja ASCG
Pravilnik o priznanjima u ASCG
Pravilnik o Nagradama u ASCG
Pravilnik o priznanju rekorda u ASCG
Zdrastveni pravilnik
Pravilnik o mjerama za prevenciju i sprečavanje dopinga
Pravilnik o radu atletskih sudija
Pravilnik o polaganjima i zvanjima atletskih sudija
Pravilnik o izdavanju licenci atletskim trenerima

Pravilnik o arbitraži u ASCG
Odluku o izboru arbitražne komisije ASCG
Odluku o brisanju članova Skupstine ASCG
Odluku o imenovanju novih članova Skupstine ASCG
Odluku o prestanku članstva u ASCG
Odluku o prijemu klubova u članstvo ASCG
Pravilnik o sprječavanju manipulisanja na sportskim takmičenjima 

 

O nama  Organizacija  Kalendar   Adresar  Nagrade   Rekordi  Kontakt

Baner
Baner
Baner

Baner
BanerGeneralni sponzor maratona

 
 
Copyright © 2011 ASCG. All rights reserved - tomn design.